Hjem

Lej en flyttetrailer i Ølstykke

Lejenflyttetrailer.dk

 

Scrol ned og se mere...

 

Du har nu en billig mulighed for at leje

en flyttetrailer i Ølstykke..

 

Du kan fange os på:

 

2618 5676 (Per)

eller

4243 0834 (Henrik)

Billigere findes sikkert ikke...

 

350 ,- kr. pr. døgn

800,- kr. for en weekend (Fredag til mandag)

 

Depositum:

400,- kr.

 

Også mulighed for længere leje. Ring for en god pris.

 

Der er også mulighed for levering og afhentning af flyttetraileren. Dette koster selvfølgelig ekstra.

 

Der modtages desværre ikke Dankort eller andre kreditkort. Kun kontant afregning..

I lejen medfølger en kasse med

diverse ting til at fastgøre med samt få tæpper.

Sørg for at fordele vægten hvis du skal læsse meget, så undgår du ubehagligheder ved kørslen.

Sørg især for, at tunge ting, er i midten af flyttetraileren... lige over hjulene...

1

Leje i 1 døgn

Lejen pr. påbegyndt døgn koster 350,- kr.

Depositum for denne leje er 400,- kr. som betales kontant ved afhentning.

2

Leje i en weekend

Lejen i en weekend koster 800,- kr. og er i tidsrummet fredag til mandag.

Tidspunkt for afhentning og aflevering aftales individuelt.

Depositum for denne leje er 400,- kr. som betales kontant ved afhentning.

3

Leje i længere tid

Har du behov for at leje en trailer længere tid end skitseret ovenfor, så ring og lad os få en snak om dine behov.

Depositum for denne leje aftales individuelt afhængig af længden på lejemålet. Det aftalte beløb betales kontant ved afhentning.

Betingelser for leje

1.

Det lejede må kun fremføres af den i nærværende kontrakt navngivne lejer eller en i kontrakten anden navngiven person.

2.

Det lejede må ikke udlejes og ej heller fremlejes til tredje person.

3.

Det lejede må under ingen omstændig-heder anvendes til transport af hverken mennesker eller levende dyr.

4.

Det lejede er forsikret til udlejnings-formål, hvorfor ejeren har tegnet kaskoforsikring. Lejerens selvrisiko på kaskoforsikringen udgør 1.500,- kr. for hver enkelt opstået skade på det lejede. Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, og for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandlingen af det lejede.

5.

Skader der ikke er dækkes af udlejers kaskoforsikring betales kontant ved afleveringen.

6.

Det påhviler lejeren selv at sørge for at eventuelle vægtbegrænsninger på registreringsattest.

7.

Det lejede må ikke bruges til kørsel i udlandet med mindre andet er aftalt. Ligesom det påhviler lejer selv at sørge for både rødt og grønt forsikringsbevis ved kørsel i udlandet. Det trækkende køretøj skal ligeledes være kaskoforsikret ved kørsel i udlandet.

8.

Det lejede skal tilbageleveres på ejerens plads, eller andet sted ifølge skriftlig indgået aftale med ejeren. Det lejede tilbageleveres til den fastsatte tid i rengjort og ubeskadiget stand som ved overtagelsen.

9.

Eventuelle udgifter for lejeren på grund af uheld eller funktionssvigt ved det lejede under udlejningen er udlejer uvedkommende (driftstab, arbejds-afbrydelser, mistet avance eller andet) og udlejer kan derfor ikke hverken direkte eller indirekte gøres erstatningspligtig ved disse forhold!

10.

Lejeren har ved modtagelsen af køretøjet kontrolleret, at dette er i forskriftsmæssig stand særligt med hensyn til bremser, tegngivnings-apparater samt lygter.

11.

Der ikke må opholde sig dyr af nogen art i det lejede.

12.

Aflevering af det lejede sker ifølge tidspunkterne angivet i lejekontrakten. Ved for tidlig aflevering refunderes intet. Ved for sen aflevering beregnes 100,- kr. pr. påbegyndt time.

13.

Lejemålet omfatter kun den aftalte lejeperiode og kan kun forlænges ved indgåelse af ny skriftlig aftale med ejeren.

14.

Depositum på 400,- kr. betales kontant ved indgåelse af lejeaftalen og tilbagebetales ved aflevering, såfremt de i aftalen indgåede vilkår/forhold overholdes. Ingen lejeaftale er gældende før det fulde depositum er indbetalt. Eventuelle beløb til betaling for manglende rengøring eller som dækning for skader, kan fratrækkes depositum efter aftale mellem ejer og lejer.

15.

Ved skader forvoldt på det lejede (eks. Lygteglas, bremsewire, næsehjul eller andet) afregnes kontant ved afleveringen af det lejede og altid til aktuel dagspris på delene.

16.

Det fulde beløb for lejen indbetales kontant ved kontraktens underskrift og lejens start.